Notes ofert

N-Broker Nieruchomości

Formularz kontaktowyKancelaria Adwokacka

"Kancelaria Adwokacka IGOR MAGIERA" oferuje wszechstronną pomoc w zakresie prawa z różnych obszarów legislacyjnych. Współpracuje z kilkunastoma radcami prawnymi, adwokatami i doradcami podatkowymi na zasadach of counsel. Może aktywnie uczestniczyć w przebiegu transakcji obrotu nieruchomościami i innych przedsięwzięciach  naszych klientów.

Świadczy m.in. kompleksowe doradztwo prawne i inwestycyjne na rynku nieruchomości w Polsce:

  • Przeprowadza analizę, reguluje stany prawne nieruchomości, sporządza raporty due dilligence. Analiza prawna obejmuje w szczególności sprawdzenie czy tytuły prawne do nieruchomości nie budzą jakichkolwiek wątpliwości? Czy majątek nie jest obciążony prawami ustanowionymi na rzecz osób prawnych czy osób trzecich? (w postaci hipotek lub innych ograniczonych praw rzeczowych) Czy nie występuje ryzyko dochodzenia roszczeń reprywatyzacyjnych? Kompleksowy audyt poza analizą prawną obejmuje także audyt techniczny, środowiskowy oraz finansowy;
  • Pomaga zweryfikować potencjalnych kontrahentów i partnerów biznesowych zainteresowanych współdziałaniem w ramach zamierzonej inwestycji. Ponadto prowadzi pertraktacje celem osiągnięcia najkorzystniejszych warunków realizacji przedsięwzięcia;

             Zlecenie zbadania nie tylko samej nieruchomości ale również spółki celowej leży w  interesie  inwestora.              Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie obejmuje transakcji typu share deal, polegających              na nabyciu  akcji lub udziałów spółki  będącej właścicielem nieruchomościNabywcy w przypadku              późniejszego ujawnienia  wad prawnych nieruchomości  nie przysługuje prawo  powoływania  się              na treść księgi wieczystej.   

  • Formułuje, opiniuje i negocjuje umowy przedwstępne, rezerwacyjne, umowy deweloperskie, umowy sprzedaży, użytkowania, dzierżawy, najmu, służebności zarówno nieruchomości gruntowych, domów, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i innych obiektów budowlanych;
  • Reprezentuje strony w sporach dotyczących praw na nieruchomościach (w szczególności w sprawach sądowych i sądowo-administracyjnych);
* z uwzględnieniem spraw reprywatyzacyjnych, podejmując działania majace na celu odzyskanie nieruchomości, bądź też uzyskanie odszkodowania dla byłych właścicieli lub ich następców prawnych;                                                                                                                                                               (przede wszystkim w sprawach gruntów warszawskich przejętych na podstawie dekretu z 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (tzw. dekret Bieruta) 

* Dla prawidłowego przebiegu realizacji procesu inwestycyjnego doradza w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskaniem niezbędnych decyzji, zgód i pozwoleń (począwszy od uzyskania pozwolenia na budowę, złożenia skutecznych wniosków o decyzję w przedmiocie warunków zabudowy, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, zaświadczeń o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, nadzór budowlany, nakazy rozbiórki etc.);
  • Przygotowuje umowy o świadczenie usług projektowych, umowy o roboty budowlane, umowy o podwykonawstwo i generalne wykonawstwo;
  • Wykonuje usługi z zakresu prawa spółdzielczego i prawa lokalowego                                                    (obsługa prawna w postępowaniach eksmisyjnych, praw do lokalu socjalnego);
  • Przygotowuje procedury przetargowe;
  • Prowadzi sprawy związane z obsługą funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych;
*  Dzięki 20-letniej praktyce i doświadczeniu podejmuje się wysoce skomplikowanych spraw arbitrażowych. Kancelaria reprezentuje korporacje zarówno w postępowaniach przed arbitrażem instytucjonalnym, jak i prowadzonych w oparciu o zasady ad hoc;

*   W imieniu klientów prowadzi negocjacje mające na celu osiągnięcie pożądanego rezultatu bez konieczności wszczynania postępowania sądowego w trybie mediacji, ugód i postępowań polubownych;

*   Wszystkie transakcje są optymalizowane pod kątem skutków podatkowych.

Kancelaria gwarantuje obszerną gamę pomocy prawnej dostosowanej do wygórowanych wymagań zarówno dla indywidualnych i biznesowych klientów. Oferuje przejrzyste zasady współpracy. Obsługuje klientów w języku angielskim. Porady prawne, konsultacje są możliwe w dogodnych godzinach. 

Siedziba kancelarii znajduje się w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście (na Powiślu).