Notes ofert

N-Broker Nieruchomości

Formularz kontaktowyO nas

Skuteczna realizacja transakcji na rynku nieruchomości, poza udziałem kapitału wymaga często uczestnictwa wyspecjalizowanych doradców stwarzających bezpieczeństwo w transferze praw związanych z nieruchomościami.

Jesteśmy przekonani, że należy uwzględnić nie tylko bezpieczeństwo w znaczeniu prawnym, ale również w kontekście ekonomicznym.

Firma N-broker Nieruchomości powstała w 2010 roku.

Od początku swojej działalności przynależy do:

 • Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
 • Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Reprezentują ją wyłącznie licencjonowani pośrednicy w obrocie nieruchomościami:               Michał Iwański (nr. 14033), Kamil Marek (nr. 21794), Anna Odziemczyk (nr. 22244)

Wykonujemy wszelkie czynności zawodowe zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa.

Oferowane przez nas usługi, poza skojarzeniem stron transakcji składają się z wielu działań obejmujących:

 • weryfikację stanu prawnego i faktycznego nieruchomości
 • sformułowanie, przekazywanie ofert
 • prezentację nieruchomości
 • usuwanie trudności w doprowadzeniu do umowy transakcyjnej
 • prowadzenie negocjacji (mediacji)
 • doradztwo
 • zebranie odpowiednich danych i dokumentów
 • uczestnictwo w uzgadnianiu treści umowy oczekiwanej
 • wykonanie szeregu innych czynności niezbędnych do dokonania transakcji.

Jesteśmy zobowiązani dążyć do rozstrzygnięcia satysfakcjonującego każdego klienta, na rzecz którego wykonujemy czynności zawodowe.

Nawiązanie współpracy z firmą N-broker Nieruchomości, następuje z chwilą zawarcia umowy pośrednictwa.

Jest ona porozumieniem regulującym sytuacje prawne, finansowe i organizacyjne, jakie mogą wystąpić   w relacjach pomiędzy pośrednikiem, a zamawiającym usługę i osobami trzecimi.

Umowa zgodnie z art. 180 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603).

Posiadamy zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami, o której mowa w art. 181 ust.3 powyżej przywołanej ustawy.

Polisa CONCORDIA nr 91557279. Suma gwarancyjna 350.000 EUR /ponad  1.500.000 PLN

Firma N-broker Nieruchomości otrzymała zaświadczenie o wpisie do CEIDG o numerze 516369, wydane przez Prezydenta m. st. Warszawy.

Numer identyfikacyjny REGON – 142585312

*Ogłoszenia zawarte w serwisie www.n-broker.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66§1 Kodeksu Cywilnego. Jest to zaproszenie (do rozpoczęcia rokowań) w rozumieniu art. 71 KC, sformułowane w celu bliższego zapoznania się z propozycją transferu praw do nieruchomości lub zawarcia umów, stwarzających wzajemne prawa i obowiązki związane z władaniem nieruchomościami.